Tekniker vid amning

För att undvika problem som mjölkstockning, sår runt bröstvårtan och mjölkstas är det viktigt att använda rätt teknik vid amning. Det som framförallt måste stämma är barnets position under amningen och dess grepp om bröstvårtan. Det sistnämnda är viktigt både för att barnet ska få i sig den mjölk det behöver, och för att ett felaktigt grepp kan orsaka mjölkstockning och sår runt bröstvårtan. Ett felaktigt grepp är till exempel när barnet bara har tag om själva bröstvårtan, och suger som om det hade ett sugrör i munnen. Ofta visar barnet att det inte har ett bra grepp genom att sluta suga eller genom att fortsätta greppa med munnen efter bröstet. När barnet har rätt grepp om bröstet ska läpparna vara utåtvända och tungan ligga under bröstvårtan. En stor del av vårtgården, eller hela, ska vara i barnets mun.Tekniker vid amning 1

Positionen är viktig för att inte skada barnets nacke och för att både barnet och mamman ska ha det bekvämt under amningen. Amning kan ske i liggande eller sittande position. När man sitter kan man till exempel stödja upp armen och barnet med kuddar för att det ska bli bekvämt. I liggande ställning kan man ligga på sidan. Barnet ska ligga vänt mot mamman, och dess bröstkorg ska vara nedanför mammans bröst.

Under den första perioden efter födseln består större delen av barnets vakna tid av att amma. Det kan därför vara bra att lära sig att amma i både sittande och liggande ställning, för att till exempel kunna äta eller slumra samtidigt. När barnet blir lite större blir dock tillfällena mellan amningarna längre, och det kan ibland vara barnets gråt som är ett tecken på att det är hungrigt. Som mamma är det naturligtvis viktigt att snabbt höra gråten för att kunna se till barnets behov. Detta kan försvåras om man har någon form av hörselnedsättning, vilket i så fall måste åtgärdas. Om du misstänker att du har nedsatt hörsel kan du boka ett hörseltest på Hörbart.se.

Slutligen är det bra för barnet om det får tillfälle att rapa eller prutta efter amningen. Eftersom det händer väldigt mycket i tarmarna på ett nyfött barn bildas mycket gaser, som måste ut. Ett sätt att hjälpa barnet är att lägga det med magen nedåt över axeln.