Skydda ditt barn mot radon

Om du ammar eller är gravid är det extra viktigt att du försöker undvika sådant som kan skada dig och ditt barn. Du bör t.ex. ha koll på vad som är okej att äta och vad som kan överföras till bröstmjölken. Om du ammar ditt barn kommer ditt barn att vara skyddat mot många enklare infektioner, men bröstmjölken kan inte skydda mot allt.

Ett ämne som kan finnas i inomhusluften och påverka både dig och ditt barn negativt är radon. Därför är det mycket viktigt att du genomför radonmätningar med jämna mellanrum. Bor du i en hyresrätt kommer hyresvärden att kontakta dig när det är dags, men bor du i bostadsrätt eller villa behöver du sköta mätningen själv. Det gör du genom att kontakta https://radea.se/ och beställa hem en dosa.

Kan radon påverka bröstmjölken?

Den främsta hälsorisken med att utsättas för höga halter radon är risken för lungcancer. Radon består helt enkelt av isotoper som i sin tur består av bly, vismut och polonium. När dessa andas in hamnar de snabbt i lungorna och faller sönder på en gång. Din kropp hinner därför inte göra sig av med partiklarna innan de har fäst sig i dina lungor och tagit sig ur i ditt system.

Idag är det svårt att hitta studier på hur radon kan påverka modersmjölken. Det man däremot vet är att majoriteten av allt som modern får i sig går över till mjölken. Vi rekommenderar därför att du är mycket noga med radonmätningen, så att du kan skydda ditt barn optimalt.