Hur länge ska man amma?

Mother feed her son first time with breast milk after delivery at hospital

Hur länge man ska amma? Det har tyvärr blivit en ganska kontroversiell fråga som kan väcka starka känslor hos många. Riktlinjerna är olika i olika länder och kulturer. Beroende på vem du frågar kan svaret pekar åt olika håll. Vi har den situationen idag att finns fler alternativ än någonsin till bröstmjölk. Varje familj måste, utifrån sin unika situation, hitta en lösning som fungerar just för dem. Det råder dock inga tvivel om att bröstmjölk är den bästa födan för bebisar och att även äldre barn (och deras mammor) kan ha glädje av den närhet som amning innebär.

Amma så länge du vill och kan

I Sverige lyder rekommendationen från livsmedelsverket att det är bra om man kan amma tills barnet är ca sex månader gammalt. Därefter kan man fortsätta att ge bröstmjölk i kombination med större och större portioner fast föda så länge det känns bra för alla inblandade. Man ska dock ha klart för sig att dagens bröstmjölksersättning är bra och noggrant utprovade produkter som många friska barn vuxit upp med. Amningshjälpen är en riktigt bra resurs för dig som behöver stöd eller mer kunskap när det gäller amning. Vad ni än har för problem, när det gäller amning, så är ni inte ensamma.