Fördelar med amning

Amning är ett sällsynt område där alla forskare och läkare håller med varandra, då alla anser att det är positivt att amma. Det vissa har delade åsikter om är hur länge man ska amma, men att amning under barnets första sex månader i livet för med sig många fördelar är obestridligt.

En av dessa fördelar är den näring som finns i bröstmjölken. Bröstmjölken innehåller all näring som barnet behöver under sina första sex månader i livet, förutom D-vitamin, som rekommenderas som tillskott i form av D-droppar. Bröstmjölk innehåller D-vitamin, men inte tillräckligt, eftersom små barn har ett extra högt behov av vitaminen. Förutom näringen innehåller bröstmjölken även antikroppar. Barnet har redan antikroppar från mamman i sig från födseln, men med bröstmjölken tillförs extra antikroppar som hjälper till att skydda barnet mot infektioner. Extra viktig är den första mjölken som kommer ut vid amning, som är gulaktig och kallas råmjölk. Råmjölken bildas i brösten redan under graviditeten, och har en extra hög proteinhalt och en hög koncentration av antikroppar. Efter några dagar övergår råmjölken till vanlig bröstmjölk. Bröstmjölken är även ett nödvändigt och bra komplement vid övergången till riktig mat. Om barnet ammas samtidigt som det introduceras för livsmedel som innehåller gluten kan det till exempel förebygga att en glutenintolerans utvecklas, eftersom bröstmjölken skyddar tarmarna.Fördelar med amning 1

Förutom de rent fysiologiska fördelarna med amning tillfredsställer amningen också barnets behov av närhet och trygghet. Den nära kontakt, hud mot hud, som amningen ger gör det lättare för mamma och barn att knyta kontakt och skapa ett band mellan sig. Det går bra att göra detta även utan att amma, till exempel genom att sitta med barnet i famnen och låta det suga på en napp eller på förälderns rena fingrar.

Amningen innebär också flera fördelar för mamman. Till exempel har forskning visat att mammor som ammar löper mindre risk att drabbas av en rad åkommor, till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, bukfetma och högt kolesterol. Amningen ger också skydd mot cancerformerna bröstcancer och äggstockscancer. Om man börjar amma direkt efter förlossningen hjälper det också mammans kropp med återhämtningen. När barnet börjar suga frigörs nämligen två olika hormoner hos mamman, prolaktin och oxytocin. Oxytocin hjälper med återhämtningen genom att den hjälper livmodern att dra ihop sig. Hormonet ger också lugn och ro och stimulerar utdrivningen av mjölk. Sammanfattningsvis finns det inga anledningar att inte amma så länge det känns bra för mamma och barn och inte skapar några problem.