Amma offentligt eller inte?

Frågan om det är okej att kvinnor ammar offentligt eller inte har diskuterats livligt i media på senare tid. Somliga anser att det är störande med kvinnor som ammar på restauranger eller i busskurer. Man menar då att amning är något privat som borde ske i hemmet och inte ute där folk rör sig. Eftersom brösten är en erogen zon finns det män som anser att det är distraherande med kvinnor som ammar på offentlig plats. Samtidigt finns det många förespråkare för att amning är något helt naturligt som kvinnor måste få ägna sig åt i princip var som helst och när som helst.

Argument för amning på offentlig plats

Det finns många bra argument för att det ska vara okej att amma på offentlig plats. Mängder av studier har visat att barn mår bra av amning. Ämnessammansättningen i bröstmjölk är perfekt för små barn. De flesta håller med om att det är viktigt att barn får i sig bra kost. Studier visar också att barn som ammar löper mindre risk att drabbas av allergier när de blir äldre. Men det finns också många andra sätt att minska risken för allergier. allergier hos barn kan minska med fet fisk i kosten till exempel. Så huvudargumentet för att amning på offentlig plats ska vara okej har inte bara med barnens välmående att göra.

Ytterligare argument för amning på offentlig plats

De starkaste argumenten för amning på offentlig plats har snarare med kvinnans frihet att göra. Det vore oerhört opraktiskt för kvinnor om de tvingades gå undan varje gång de skulle amma. Det tyder på en märklig kvinnosyn att anse att kvinnor ska behöva anpassa sig efter omgivningen när det gäller denna fråga. Att ta hand om små barn är krävande och allt som kan underlätta måste ses som en fördel. Kvinnor har ammat sina barn i alla tider och att det skulle vara något kvinnor ska behöva gömma undan känns väldigt långsökt i ett modernt samhälle. Kvinnor ska själva kunna bestämma över sina kroppar och inte behöva gömma sig när de ger sina barn mat.